RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Toeslagen

De overheid keert onder andere de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget uit als bijdrage in bepaalde kosten. Factoren die van invloed zijn op de hoogte van de toeslagen zijn het toetsingsinkomen van de aanvrager, een mogelijke fiscale partner en de gezinssamenstelling. De toeslagen worden maandelijks door de Belastingdienst uitgekeerd.

In de RekenPoort voert u enkele persoonlijke gegevens in en u kiest welke toeslag u wilt berekenen. Per toeslag kunt u vervolgens enkele toeslagsgebonden gegevens invoeren, waarna u de hoogte van de gekozen toeslag kunt aflezen.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.