RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Altijd actueel en gebaseerd op geldende wetgeving In RekenPoort kunt u zelf online berekeningen maken. De uitkomsten van de berekeningen zijn altijd actueel en gebaseerd op de geldende wetgeving. Wetswijzigingen worden door Sdu Uitgevers bijgehouden en, vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet, doorgevoerd.

Zo eenvoudig is het

1. Kies uit het linkermenu de te maken berekening;
2. Voer de gegevens in;
3. Rekenpoort maakt de betreffende berekening.

RekenPoort Apps - alle rekentools binnen handbereik

Steeds meer berekeningen zijn ook uit te voeren met een App voor de mobiele telefoon (iOS en Android). Zoek in App Store of Google Play Store op ‘rekenpoort’. De Apps zijn gratis voor abonnees van RekenPoort.

U kunt ook direct inloggen via de onderstaande knop.

Inloggen RekenPoort

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.

Rekenpoort Apps

Kantonrechters- formule
Download:
Erven & Schenken
Download:
Contante waarde
Download:
Termijn
berekening
Download:
Vastrecht
Download:
Liquidatietartief
Download:
Prijsindexcijfer
Download:
Renteberekening
Download: