RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Minimumloon

Het miniumumloon staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Een werknemer tussen 23 en 65 jaar heeft in een arbeidsovereenkomst recht op dit minimumloon.

Dit loon wordt per 1 januari en 1 juli van elk jaar opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de RekenPoort kunt u voor een bepaalde leeftijd het minimum loon berekenen. Ook vindt u hier tabellen en wetgeving ter raadpleging.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.