RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Annuïteit

Een annuïtaire lening is een vast bedrag dat periodiek betaald of ontvangen wordt gedurende een bepaalde periode. Het bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Het aflossingsdeel wordt steeds groter, het rentedeel wordt steeds kleiner.

In RekenPoort krijgt u eenvoudig inzicht in de hoogte van het periodieke aflossingsbedrag en u hebt een duidelijk overzicht van de hoogte van de rentecomponent en de aflossingscomponent.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.