RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Alimentatie-indexering

Net als de inkomens gaat ook de alimentatie ieder jaar met een bepaald percentage omhoog. Dat percentage wordt vastgesteld door de minister van Justitie (indexering alimentatie). Daarbij wordt rekening gehouden met de stijging van de lonen in het bedrijfsleven en de overheid.

In de RekenPoort kunt u berekenen wat de alimentatie in een bepaald jaar zal zijn, uitgaande van de oorspronkelijk vastgestelde alimentatie.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.