RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Winst

Welke belasting over winst verschuldigd is, hangt af van de status van de belastingplichtige. Is dit een natuurlijk persoon, dan wordt zijn winst in box 1 van de inkomstenbelasting belast. Is dit een rechtspersoon, dan dient deze over zijn winst vennootschapsbelasting af te dragen. Een natuurlijk persoon kan hierbij beroep doen op enkele ondernemers- en investeringsaftrekken.

In RekenPoort kunt u beide varianten berekenen. De eventuele aftrekposten worden door het programma zelf berekend. U krijgt een duidelijk rapport met de verschuldigde belasting en de resterende winst na betaling van belasting.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.