RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Vruchtgebruik

Een recht van vruchtgebruik is een zakelijk recht dat de vruchtgebruiker recht geeft het goed van een ander te gebruiken en hier de vruchten van te genieten.

Dit recht vertegenwoordigt een bepaalde waarde ten opzichte van de waarde van het volle eigendom van het goed. Afhankelijk van de leeftijd van de vruchtgebruiker wordt de waarde van het vruchtgebruik uitgedrukt in een percentage van de waarde van het volle eigendom. Deze waarde kunt u hier berekenen.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.