RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Strafduur

Deze strafrechttool heeft de volgende berekeningen:

  • expiratie data van de verschillende fases van het voorarrest (ophouden onderzoek, inverzekeringstelling, voorlopige hechtenis)
  • controleert op overschrijden van de termijnen
  • berekent in geval van onvoorwaardelijke gevangenisstraf de einddatum van de straf rekeninghoudend met de verplichte aftrekregeling
  • berekent de einddatum van de straf zonder aftrek voorarrest

Alle berekeningen worden in een keurig rapport gezet en kunt u direct bij uw processtukken voegen.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.