RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Vastrecht

Vastrecht, ook wel griffierecht genoemd, wordt door partijen betaald in een gerechtelijke procedure. Een ander woord hiervoor is griffierecht. Het vastrecht wordt voor aanvang van de procedure betaald aan het gerecht waar de zaak dient. De hoogte van het vastrecht hangt af van de instantie waar de zaak aanhangig is en het geldelijk belang van de procedure. De bedragen worden in februari van elk jaar aangepast.

U kunt in de RekenPoort voor uw zaak de instantie, het belang en enkele andere relevante criteria invoeren. Het programma berekent voor u het bijbehorende vastrecht.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.