RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Varia

Overdrachtsbelasting dient betaald te worden als men eigenaar wordt van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een huis) of van rechten op een onroerende zaak (bijvoorbeeld een erfpachtrecht of een opstalrecht).

Dividendbelasting is verschuldigd over de opbrengst van aandelen en winstbewijzen. De vennootschap die dividend uitkeert is verplicht deze belasting op de uitkering in te houden en aan de Belastingdienst af te dragen.

Kapitaalbelasting werd geheven over het bijeengebrachte bedrag aan kapitaal, bijvoorbeeld de storting van een bedrag om een BV op te richten. De belasting was geregeld in de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer. Per 1 januari 2006 is deze belasting vanwege de administratieve rompslomp afgeschaft.

U kunt deze belastingen eenvoudig berekenen in RekenPoort. De kapitaalbelasting kunt u vanzelfsprekend berekenen over periodes tot en met 2005.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.