RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Uitkeringen

De uitkeringen op basis van de AOW (Algemene Ouderdomswet), ANW (Algemene Nabestaandenwet) en op basis van de Wet Werk en Bijstand zijn bestemd voor aparte doelgroepen met verschillende kwalificatievoorwaarden.

U kunt met in RekenPoort door leeftijd en gezinssituatie in te voeren, eenvoudig berekenen of u recht hebt op de volgende uitkeringen en welke uitkeringsbedragen in uw situatie gelden:

  • AOW
  • ANW
  • Bijstand

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.