RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Transitievergoeding

Iedere werknemer heeft bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever, of bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werknemer vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, recht op een (bij wet geregelde) transitievergoeding, mits het dienstverband bij de betreffende werkgever ten minste twee jaar heeft bestaan. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.