RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Renteberekening

Op een enkelvoudige vordering kunnen verschillende rentes van toepassing zijn.

U kunt in de RekenPoort kiezen uit de volgende rentes: wettelijke rente (6:119 BW), wettelijke handelsrente (6:119a BW), contractuele rente, invorderingsrente, heffingsrente (keuze uit een vordering of een betaling) en refi-rente (ECB). U kunt ook specificeren welke incassokosten voor de vordering gelden: Geen incassokosten, incassokosten naar tarief NOVA, buitengerechtelijke incassokosten of Rapport Voorwerk.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.