RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Reiskosten

Een werkgever kan aan de werknemer gemaakte reiskosten vergoeden. De vergoeding hangt af van het soort vervoer en de regeling waar de werkgever gebruik van wil maken.

In RekenPoort worden deze mogelijkheden duidelijk gepresenteerd aan de hand van enkele gegevens die u invult, zoals het bestaan van een vaste werkplaats. U ziet de vergoeding per kilometer, de vaste reiskostenvergoeding als sprake is van een vaste werkplek en u krijgt een toelichting op de overige fiscale regelgeving rond reiskosten.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.