RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Eigen bijdrage rechtshulp

Eigen bijdrage rechtshulp (civiel)
Op grond van de Wet op de Rechtsbijstand art. 35 lid 2 Wrb zal het verzamelinkomen van de aanvrager bepalen of er recht is op gesubsidieerde rechtsbijstand. Is dit het geval, dan betaalt de aanvrager slechts zijn eigen bijdrage in de rechtshulp en betaalt de overheid het grootste deel van de advocaatkosten.

In de RekenPoort berekent u op basis van het het verzamelinkomen van de aanvrager en de gezinssamenstelling de toepasselijke eigen bijdrage.

Eigen bijdrage rechtshulp (notarieel)
Op grond van de Wet op het notarisambt (Wna) kunnen minderdraagkrachtigen (personen met een laag inkomen) voor het opmaken van bepaalde akten in de familiepraktijk in aanmerking komen voor het maximum tarief minderdraagkrachtigen. Voor het opmaken van een akte wordt door de notaris dan een lager tarief in rekening gebracht. De inkomensvereisten hiervoor vallen samen met die van de Wet op de Rechtsbijstand.

In RekenPoort kunt u berekenen of er recht bestaat op het lagere tarief en wat het maximumtarief per akte dan is.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.