RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Premies

Voor verschillende volksverzekeringen en werknemersverzekeringen dient door de Nederlandse burger premie betaald te worden. Bij werknemers en mensen die een uitkering ontvangen worden de premies voor de volksverzekeringen veelal ingehouden op hun loon of uitkering. Zelfstandigen betalen de premies in het algemeen via een belastingaanslag. De premies volksverzekeringen betreffen de premie AOW, ANW, AWBZ. De premies voor de werknemersverzekeringen betreffen de premies ZVW, WAO en WW.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.