RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Prijsindexcijfer

Het indexcijfer van de consumptieprijzen geeft het verloop weer van het prijspeil van een goederen- en dienstenpakket dat representatief is voor de uitgaven van de gezinnen. Het prijsniveau wordt vergeleken met de gemiddelde prijs in een basisjaar, op dit moment is dit 2006. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert elke maand het nieuwe prijsindexcijfer.

In de RekenPoort kunt u een oude waarde omrekenen naar de huidige prijs of de totale procentuele verandering tussen de oude en de huidige waarde berekenen.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.