RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Onbelaste vergoedingen

Een werkgever mag aan een werknemer bepaalde kosten onbelast vergoeden. Over die uitgave hoeft hij geen loonbelasting af te dragen. Hieronder valt bijvoorbeeld vakliteratuur en vergoeding voor werkkleding.

In RekenPoort kunt u aanvinken welke onbelaste vergoedingen van toepassing zijn. Vervolgens krijgt u in een handig schema de relevante wetsartikelen en de eventuele bijkomstige voorwaarden voor aftrekbaarheid die gelden.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.