RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van kinderopvang voor hun kinderen kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag bestaat uit twee delen: de overheidsbijdrage en de werkgeversbijdrage. De vergoeding per uur hangt af van het soort opvang: buitenschoolse opvang, dagopvang of gastouderopvang.

In RekenPoort berekent u de kinderopvangtoeslag bij de verschillende opvangvormen. De resultaten krijgt u in een duidelijk rapport te zien.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.