RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Kinderbijslag

Ouders van kinderen tot 18 jaar ontvangen in Nederland kinderbijslag van de overheid. De kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten van de opvoeding van kinderen. De bijdrage is onafhankelijk van inkomen. De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van het kind, of het kind thuis- of uitwonend is en of er mogelijk een pleegvergoeding voor het kind ontvangen wordt. Als het kind gehandicapt is, heeft het naast de kinderbijslag recht op een TOG-vergoeding, een Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen. De kinderbijslag wordt door de Sociale Verzekeringsbank per kwartaal uitbetaald.

Het programma berekent op basis van de ingevoerde gegevens van de kinderen de hoogte van de kinderbijslag en het eventuele recht op een TOG-vergoeding.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.