RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting is een belasting over het inkomen van natuurlijke personen. Het inkomen bestaat uit drie categorieën:

  • Box 1 belastbaar inkomen uit werk en woning
  • Box 2 belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
  • Box 3 belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

De inkomstenbelasting is verschuldigd over het totaal van deze drie boxen, verminderd met de persoonsgebonden aftrek. In RekenPoort kunt u aangeven welke boxen van toepassing zijn en alleen de invulvelden die voor u van belang zijn worden vervolgens zichtbaar. In het rapport krijgt u een helder overzicht van de te betalen belasting en het resterende inkomen na aftrek van belasting.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.