RekenPoort -
RekenPoort Inloggen Abonneer u op het laatste nieuws van deze site
Financieel
Renteberekening
Rekening courant
Contante waarde
Prijsindexcijfer
Annuïteit
Vruchtgebruik
Eigenwoningforfait
Inkomstenbelasting
Winst
Onbelaste vergoedingen
Reiskosten

Personen & familie
Alimentatie-indexering
Alimentatieduur
Erven en schenken

Arbeid
Minimumloon
Oude kantonrechtersformule
Kantonrechtersformule
Transitievergoeding
Werkdagen
Termijnberekening

Sociale zekerheid
Uitkeringen
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Premies
Ziekenfondsgrens
Toeslagen

Procedureel
Vastrecht
Vastrecht (notarieel)
Eigen bijdrage rechtshulp
Liquidatietarief
Leges
Varia

Straf
Heffingsrente
Strafduur

Overig
Conversie
Kadaster

Erven en schenken

Berekening van de erf- en schenkbelasting volgens de meest recente tarieven en vrijstellingsbedragen. Per 1 januari 2010 is er een vereenvoudiging doorgevoerd van de Successiewet. Het aantal tarieven is fors teruggebracht en de vrijstellingen zijn aangepast. De termen successierecht en schenkingsrecht zijn vervangen door erfbelasting en schenkbelasting.

In de RekenPoort kunt u op eenvoudige wijze volgens deze nieuwe regels de verschuldigde erf- en schenkbelasting berekenen. Via een helder invulveld heeft u snel de gewenste gegevens. De up to date wettekst en de tabellen met de nieuwe tariefgroepen en percentages vindt u hier ook.

Nog geen abonnee?

Vraag nu een Abonnement op RekenPoort aan en profiteer van het gebruiksgemak.